Våtforbrenning

(Våtoksydasjon)

Oksydasjon av organisk stoff, f.eks. slam, i løsning eller suspensjon ved å utsette væsken for høyt trykk og temperatur. Jfr. slamforbrenning, oppslutning.

Wet combustion, wet oxidation

» VA ordbok