Slamstabilisering

Biokjemisk, kjemisk eller termisk prosess for nedbrytning av organisk stoff til mer stabile organiske eller uorganiske forbindelser. Den biologiske prosessen kan foregå ved oksydasjon eller reduksjon (aerobt eller anaerobt). Stabilisering fører til mindre luktulemper, reduksjon av tørrstoffmengde og letter ofte viderebehandling. Jfr. mineralisering.

Digestion

» VA ordbok