Oppslutning

(Våtoppslutning)

Benyttes i kjemisk analyse om nedbrytning av visse forbindelser i en prøve med kjemikalier, vanligvis under forhøyet temperatur og/eller trykk. Ved en totaloppslutning blir prøven fullstendig oppløst og tilstedeværende organisk stoff mineralisert. Jfr. mineralisering, våtforbrenning.

Wet oxidation, digestion

» VA ordbok