Kalkvann

Mettet oppløsning av kalsiumhydroksyd (hydratkalk) i vann. Jfr. kalkmelk.

Lime water

» VA ordbok