Kloraminer

Nitrogenholdige klorforbindelser som benyttes til desinfeksjon av bl.a. drikkevann. Kloraminer dannes når først ammoniakk og deretter klor doseres til vannet. Den øyeblikkelige desinfiserende virkningen av kloraminer er mindre enn av klor, men da kloraminer er mer stabile oppnås til gjengjeld en langtidseffekt.

Chloramines

» VA ordbok