Fritt tilgjengelig restklor

Klor som foreligger i vannet i form av underklorsyrling (HOCl) og/eller hypoklorittioner (OCl-), bestemt etter en viss kontakttid. Jfr. klorbehov, bundet tilgjengelig restklor, totalt tilgjengelig restklor.

Free available chlorine residual

» VA ordbok