Sandspiss

(abessinierbrønn) Brønn for mindre grunnvannsforsyning, hvor et perforert rør med spiss er drevet ned i vannførende formasjon. Jfr. rørbrønn.

Abyssinian tube-well, abyssinian driven well

» VA ordbok