Hydratkalk

(lesket kalk) Handelsnavn på kalsiumhydroksyd fremstilt ved behandling (lesking) av kalsiumoksyd (brent kalk) med vann. Benyttes til pH-justering og som fellingsmiddel for vann og avløpsvann. Brukes også til behandling av kloakkslam. Jfr. kalkmelk, kalkvann.

Hydrated lime, slaked lime

» VA ordbok