Døgnprøve

Blandprøve uttatt over ett døgn.

» VA ordbok