Timeprøve

Prøve som er sammensatt av enkeltprøver tatt i løpet av en time. Jfr. blandprøve.

» VA ordbok