Proporsjonalprøve

Blandprøve hvor vannmengden pr prøveuttak er proporsjonal med vannføringen.

Proportional sample, composite

» VA ordbok