Overskuddsslam

Den del av det aktive slammet som tas ut av aktivslamprosessen. Jfr. biologisk slam, sekundærslam.

Excess sludge, surplus sludge

» VA ordbok