Sekundærslam

Slam fra biologisk rensetrinn. Jfr. biologisk slam, overskuddsslam.

Secondary sludge

» VA ordbok