Oksydasjon

Kjemisk reaksjon karakterisert ved at elektroner blir avgitt. Jfr. redoks-reaksjon.

Oxidation

» VA ordbok