Karbonater

Salter av karbonsyre. Forekommer oppløst i naturlig vann med en pH-verdi over 8,3. Formel for karbonationet: CO32-. Jfr. bikarbonater, karbonsyre.

Carbonates

» VA ordbok