Bunnskrape

Skrape for transport av sedimentert slam.

Bottom scraper

» VA ordbok