Biologisk oksydasjon

Prosess hvorved levende organismer bryter ned organisk stoff til mer stabile forbindelser. Jfr. oksydasjon og slamstabilisering.

Biological oxidation

» VA ordbok