Bioflokkulering

Utnyttelse av adsorpsjonsevnen hos aktivslam for oppbygging av fnokker.

Bioflocculation

» VA ordbok