Bakterietall, kimtall

Antall bakterier som utvikles under standard betingelser fra et bestemt vannvolum etter fortynning i agar.

Plate count

» VA ordbok