Organotrof

Brukes om organismer som bruker organiske forbindelser som oksyderbart substrat. Organtrofe organismer ernærer seg heterotroft. Jfr. litotrof.

Organotrophic

» VA ordbok