Salinitet

Masse i gram av faste stoffer i 1 kg inndampet sjøvann etter at organisk stoff er fullstendig oksydert, bromid og jodid er omregnet til en ekvivalent mengde klorid og karbonat overført til oksyd. Salinitet angis vanligvis i promille. I praksis defineres salinitet ved den empiriske ligningen: S [‰] = 1,80655 · Cl [‰] hvor Cl [‰] er sjøvannets klorinitet.

Salinity

» VA ordbok