Permutitt

Gruppe komplekse, hydrerte aluminiumsilikater, naturlige eller syntetiske, med kationebytteregenskaper.

Permutite, zeolite

» VA ordbok