Fototrof

Betegnelse på organismer som benytter lys som energikilde. Jfr. kjemotrof.

Phototrophic

» VA ordbok