Avløpspumpe, kloakkpumpe

Ulike typer pumper for transport av avløpsvann.

Sewage pump

» VA ordbok