Avløpsledning

Ledning for transport av avløpsvann.

Sewer

» VA ordbok