Atmosfærisk korrosjon

Korrosjon fremkalt av fuktig, eventuelt også forurenset luft.

Atmospheric corrosion

» VA ordbok