Endogen respirasjon

Nedbrytning av lagringsprodukter eller annet cellemateriale ved ånding. Endogen respirasjon spiller primært en rolle ved utilstrekkelig næringstilgang, f.eks. ved biologisk slamstabilisering. Jfr. assimilativ respirasjon.

Endogenous respiration

» VA ordbok