Assimilativ respirasjon

Nedbrytning av opptatt næring ved ånding. Jfr. endogen respirasjon.

Assimilative respiration

» VA ordbok