Dissimilasjon

Nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser. Jfr. assimilasjon.

Dissociation

» VA ordbok