Aseptisk

Tilstand fri for levende mikroorganismer. Jfr. sterilisering, antiseptisk.

Aseptic

» VA ordbok