Sterilisering

Metoder som tar sikte på å utrydde mikrobielt liv. Jfr. desinfeksjon.

Sterilization

» VA ordbok