Antiseptisk

Tilstand som er tilnærmet fri for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Jfr. desinfeksjon, aseptisk.

Antiseptic

» VA ordbok