Elektrolytisk dissosiasjon

Betegner det forhold at visse kjemiske fobindelser (elektrolytter) spaltes (dissosieres) i positivt og negativt ladede ioner ved oppløsning i vann. Jfr. elektrolytt.

Electrolytic dissociation

» VA ordbok