Elektrolytt

Kjemisk forbindelse som i vandig oppløsning eller i smeltet tilstand er helt eller delevis spaltet (dissosiert) i ioner og derfor leder elektrisk strøm. Elektrolytt omfatter syrer, baser og salter. Jfr. elektrolytisk dissosiasjon.

Electrolyte

» VA ordbok