Elektrolyse

Spalting av en kjemisk forbindelse i et elektrisk felt. Jfr. elektrolytt.

Electrolysis

» VA ordbok