Katode

Den negative elektrode under elektrolyse. Ved katoden foregår en reduksjon. Jfr. elektrolyse, anode.

Cathode

» VA ordbok