Katabolisme

Biologisk nedbrytning av komplekst organisk stoff til enklere forbindelser under frigjøring av energi. Jfr. metabolisme, anabolisme.

Catabolism

» VA ordbok