pH-verdi

Mål for konsentrasjon av hydrogenioner (H+) i vandige oppløsninger. pH defineres som den negative logaritme til hydrogenionaktiviteten, angitt i mol/l (M), og uttrykkes ved en skala som går fra 0-14. Nøytralpunktet ligger på pH 7. Sure oppløsninger har pH-verdi under 7 og basisk over 7. pH kan bestemmes kolorimetrisk ved bruk av fargeindikatorer, men måles fortrinnsvis potensiometrisk med et pH-meter.

pH-value

» VA ordbok