Lut

Betegnelse på oppløsning av natriumhydroksyd (NaOH) eller kaliumhydroksyd (KOH) i vann. Lut reagerer sterkt basisk. Jfr. base.

Lye

» VA ordbok