Syre

Stoff som har evne til å avspalte hydrogenioner, H+ (egentlig protoner). Sure, vandige oppløsninger har pH-verdi under 7. Jfr. base, pH-verdi.

Acid

» VA ordbok