Alkalier

Vanlig betegnelse på elektrolytter med basisk (alkalisk) reaksjon. Jfr. base, alkalisering, alkalitet.

Alkalies

» VA ordbok