Akvatisk

Brukes om planter eller dyr som lever og formerer seg i vann.

Aquatic

» VA ordbok