Konvensjonelt aktivslamanlegg

Aktivslamanlegg med mekansik forrensing, luftebasseng og ettersedimenteringsbasseng. Vanlig slambelastningsfaktor for konvensjonelle anlegg ca. 0,2-0,5. Jfr. langtidslufter.

Conventional activated sludge plant 

» VA ordbok