Langtidslufter

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Hovedenhetene for langtidslufter er luftebasseng og sedimenteringsbasseng. Avløpsvannet har lang oppholdstid i luftebassenget (slambelastningsfaktor lavere enn 0,1). Langtidslufting blir hovedsakelig benyttet for små renseanlegg. Jfr. konvensjonelt aktivslamanlegg.

Extended aeration plant

» VA ordbok