Flokkulering

Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner flokkulering den prosess som følger etter koaguleringsprosessen. Gjennom forsiktig omrøring skjer en oppbygging (agglomering) av mikrofnokker (primærpartikler) til større fnokker. Jfr. koagulering.

Flocculation

» VA ordbok