Peptisering

Tilbakeføring av en gel til kolloidal oppløsning. Jfr. koagulering, hydrofile kolloider.

Peptization

» VA ordbok