Vannglass

Handelsnavn på vandig oppløsning av natrium- eller kaliumsilikater. Vannglass benyttes bl.a. til å motvirke korrosjon og som tetningsmiddel for betong. Jfr. aktivert kiselsyre, aktivert silika.

Water glass

» VA ordbok