Koagulering

Brukes generelt om utfelling fra kolloidale oppløsninger. Ved kjemisk rensing av vann eller avløpsvann betegner koagulering den umiddelbare prosess etter kjemikalietilsetningen. Jfr. gel, peptisering, flokkulering.

Coagulation

» VA ordbok