Aktivkullfilter

Filter med filtermasse av aktivert karbon i granulert form.

Activated carbon filter

» VA ordbok