Klorbehov

Klormengden som er nødvendig for oksydasjon av organsik og uorgansik materiale i vann. Klorbehov bestemmes som differanse mellom tilsatt klormengde og mengden av tilgjengelig klor i vannet etter en viss konakttid. Jfr. fritt tilgjengelig restklor, bundet tilgjengelig restklortotalt tilgjengelig restklor.

Chlorine demand

» VA ordbok